چمن مصنوعی فضاهای سبز

چمن مصنوعی فضاهای سبز

چمن مصنوعی فضاهای سبز

امروزه با توجه به گسترش زندگی شهر نشینی و ماشینی گرایش بیشتری برای استفاده از فضای سبز و استراحت در فضایی آرامش بخش شکل گرفته است. با استفاده از چمن مصنوعی فضاهای سبز به راستی می توان از کوچکترین فضا استفاده کرد و فضای سبز را مطابق با دلخواه شما آماده کرد.

زمانی که صحبت از فضای سبز می شود منظور گستره ی بسیار بزرگی ا ز فضای پیرامون زندگی ماست. ما این فضا را در حیاط منزل و یا ویلای شخصی، پارک ها، خیابان ها و هر جایی که تصور می شود مشاهده می کنیم. پس نکته مهم اینجاست که اگر ما نگرشی جدید به این بخش مهم زندگی توجه کنیم می توانیم تغییرات بزرگی را در این بخش بوجود آوریم و از این دستاوردهای بزرگ لذت ببریم. می خواهیم این بار جور دیگری به این موضوع توجه کنیم. به طور مثال تصور کنید که حیاط منزل شما که امروز دارای پوشش گیاهی متنوع و حتی یکسری درخت قدیمی است را با استفاده از یک پوشش جدید مثل چمن مصنوعی مفروش کنیم پایین سنگ ها را چمن مصنوعی کار کنیم آیا این تغییرات شگرف نیست؟ آیا از این تغییرات زیبا لذت نخواهید برد؟ حال به این موضوع می رسیم که این تغییرات هزینه ی کمتری نسبت به پوشش های گذشته دارد. نیاز به باغبان، نیاز به آبیاری و… هزینه ها را ندارد در ضمن زمان بارش باران نیز گل نخواهد شد و در زمان گرما و سرما دچار زردی و رنگ پریدگی نمی گردد و تعبیه این رویا دور از ذهن نیست. چمن های مصنوعی از اسکیپ نسل چهارم به واقع محصولی است که فلسفه ی چمن های مصنوعی را تغییر داده است. این چمن های به ظاهر طبیعی دارای ویژگی های بسیار بالای نیست محیطی و همچنین ساختار مقاوم با طل عمر بالا هستند. این نسل از چمن مصنوعی می تواند مکمل بسیار زیبای فضای سبز شما در هر کاربری باشد. نکته ی دیگر که امروز در ایران قابل دسترسی است سیستم نصب روی بستر خاک است. گروه کارشناسی … دیگر شما را در این مورد کاملاً راهنمایی می کنند تا بدانید به چه صورتی این محصول بدون نیاز به بتون ریزی و بستر سازی سخت با هزینه ای بسیار پایین با کارایی و طول عمر بیشتر چمن های شما نصب خواهد شد پس بار دیگر فضای اطرافمان را مرور کنیم گزینه های تغییرپذیر را بررسی و برای تغییرات مثبت هیچ گاه تعلل نکنیم.

مرجع چمن مصنوعی کشور