لیست قیمت های مراحل نصب و زیرسازی چمن مصنوعی

 

 

لیست قیمت های نصب و اجرای چمن مصنوعی برروی بستر های مختلف در پلن های توضیح داده شده است که شما میتوانید بسته به نیاز خود یکی از پلن های ما را انتخاب نمایید.

 
2848
 
مراحل نصب چمن مصنوعی فوتبال
34 هزار تومان
تعرفه ها / متر مربع
پهن کردن ژئوتکستایل
برش چمن مصنوعی
چسباندن چمن برروی لایه سیمینگ تیپ
افزودن و پخش کردن شن سیلیس
افزودن و پخش کردن گرانول لاستیک
خط کشی زمین
نصب چمن مصنوعی در مدارس
45 هزار تومان
تعرفه ها / متر مربع
خدمت 1
خدمت 2
خدمت 3
خدمت 4
نصب چمن روی سطح نفوذ پذیر
34 هزار تومان
تعرفه ها متر / مربع
Recommended
حذف پوشش گیاهی
غلتک زنی
افزودن لایه های مختلفی از شن و ترکیب از آن
خدمت اول
خدمت دوم
زیرسازی سخت
38 هزار تومان
تعرفه / متر مربع
پوشاندن سطح زمین با آسفالت یا بتن مگر
افزودن یک شیب ملایم
پهن لایه زئوتکستایل
برش چمن مصنوعی